Agenda

Bij Agenda vindt u informatie wanneer iets georganiseerd wordt.

Ontmoetingsavond voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
Hersenletsel.nl organiseert op donderdag 12 juli 2018 een ontmoetingsavond voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (nah) bij Boogh in Utrecht.
Meer informatie leest  u hier.

Boogh heeft twee nieuwe activiteiten.
U kunt zich hiervoor nog opgeven.
Donderdag 29 maart 2018  start een gespreksgroep NAH in de wijk.
Meer informatie leest u hier.
In april start een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met NAH.
Meer informatie leest u hier.

Afasiecafé
Iedere laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur is er Afasiecafé.
Het vindt plaats bij De Pionier, Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht. Dit is het café schuin achter het Afasiecentrum Utrecht.
Het is voor mensen met afasie en hun betrokkenen (partners, familieleden, vrienden, buren, etc.)