Agenda

Bij Agenda vindt u informatie wanneer iets georganiseerd wordt.

Afasiecafé
Iedere laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur is er Afasiecafé.
Het vindt plaats bij De Pionier, Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht. Dit is het café schuin achter het Afasiecentrum Utrecht.
Het is voor mensen met afasie en hun betrokkenen (partners, familieleden, vrienden, buren, etc.)

Parkinsoncafé
Het Parkinsoncafé, van ZorgSpectrum, is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun naasten en andere belangstellenden. De aanwezigen praten over verschillende onderwerpen. De bijeenkomst wordt verzorgd door deskundigen en door de bezoekers zelf. Het Parkinsoncafé is één keer per maand op maandagmiddag van 14.30 – 16.30 uur.