Agenda

Bij Agenda vindt u informatie wanneer iets georganiseerd wordt.

NAH en mantelzorg
Hersenletsel (NAH) ontstaat onder andere door een herseninfarct, beroerte/CVA, ongeluk, MS, een tumor, Parkinson, Alzheimer, hartstilstand of een hartinfarct. Bij NAH staat het leven van het ene op het andere moment volledig op zijn kop. Niet alleen voor de cliënt zelf, maar bij het hele gezin. Ook de omgeving heeft lang niet altijd in de gaten hoeveel er veranderd is.
Op woensdag 11 april 2018 van 19.30 tot 21.30 uur wordt er een bijeenkomst gehouden bij SWOS, Molenstraat 8c in Soest.
Meer informatie leest u hier en hier.

Afasiecafé op een andere locatie
Op vrijdag 20 april 2018 van 19.00 tot 22.00 uur wordt er een afasiecafé gehouden voor mensen met afasie, hun naasten en/of betrokkenen.
De bijeenkomst wordt gehouden bij Coffee Mania By Boogh, Amerikalaan 199, 3526VD te Utrecht (in Krachtstation Kanalen eiland)
Voor mensen met afasie en hun betrokkenen (partners, familieleden, vrienden, buren, etc.)
Deze maand wordt er een Spel en muziekavond gegeven.
Er wordt gewerkt met consumptiebonnen voor drankjes. Deze zijn verkrijgbaar in het café en kunnen alleen contant worden aangeschaft (€2,- per bon).
Wij kijken er naar uit om u weer te ontmoeten in het afasiecafé! Zou u deze informatie willen verspreiden onder mogelijke belangstellenden?
Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande contact gegevens.
Mirella Nooteboom
mirella@nietvanzelfsprekend.nl

Boogh heeft twee nieuwe activiteiten.
U kunt zich hiervoor nog opgeven.
Donderdag 29 maart 2018  start een gespreksgroep NAH in de wijk.
Meer informatie leest u hier.
In april start een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met NAH.
Meer informatie leest u hier.

Afasiecafé
Iedere laatste vrijdag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur is er Afasiecafé.
Het vindt plaats bij De Pionier, Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht. Dit is het café schuin achter het Afasiecentrum Utrecht.
Het is voor mensen met afasie en hun betrokkenen (partners, familieleden, vrienden, buren, etc.)