BrainLevel

Kinderen en jongeren met NAH hebben vaak problemen met cognitief functioneren, bijvoorbeeld op het gebied van aandacht, werkgeheugen en/of het remmen van het gedrag. Deze cognitieve problemen worden in de literatuur vaak gerelateerd aan onaangepast sociaal gedrag, verminderde participatie en een lagere kwaliteit van leven. De onderzoekers veronderstellen dan ook dat door het trainen van cognitieve functies niet alleen de cognitieve problemen afnemen maar dat er tegelijkertijd een verbetering optreedt op andere gebieden in het leven van deze kinderen.
Lees hier meer over het onderzoek.

Niemand weet eigenlijk écht wat de beste behandeling is bij hersenschade

Pieter Naeyé liep ernstig hersenletsel op bij een mishandeling. Neurochirurg Wilco Peul dacht hem succesvol te hebben behandeld. Jaren later leerde hij dat Pieter er nooit bovenop was gekomen. Zo leerde hij ook dat niemand eigenlijk weet wat de beste behandeling is bij hersenbeschadiging. Nu werkt hij mee aan een groot onderzoek daarnaar.
Lees het artikel uit de Volkskrant.

Addendum richtlijn licht traumatisch hoofd-hersenletsel

Na introductie van de richtlijn ‘Opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd-hersenletsel’ (richtlijn LTH) in 2010 nam het aantal CT-scans toe. Een deel van deze scans was voor patiënten met slechts triviaal trauma en was mogelijk niet noodzakelijk. Ook is sinds implementatie van deze richtlijn het een en ander veranderd in het gebruik van antistolling en trombocytenaggregatie-remmers. Niet-vitamine K-afhankelijke orale anticoagulantia (NOAC’s) en trombocytenaggregatieremmers, of combinaties hiervan, worden vaker voorgeschreven. Deze twee factoren hebben ertoe geleid dat op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie het verzoek is gedaan om de richtlijn LTH voor volwassenen op twee punten te wijzigen.
Meer informatie leest u hier. (alleen toegankelijk voor abonnees NTvG)

Invoering kwaliteitsstandaard ‘acuut herseninfarct’

De kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ is op 10 juli 2017 opgenomen in het openbare Register. Met de aanbieding van de kwaliteitsstandaard zijn de partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct in het algemeen, en intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard ligt bij de veldpartijen. Het Zorginstituut zal de implementatie volgen en evalueren.
Meer informatie leest u hier.

Hersenletsel na sporten, in één klap staat je leven stil

Een paar keer voetballen in de week, regelmatig koppen of een elleboog achter je oor. De impact daarvan op je hersenen is nog best onbekend. Daarom opent de KNVB een speciale polikliniek voor voetballers die een flinke hersenschudding oplopen op het veld. Dit zei Erik Matser, neuropsycholoog, in januari 2018 in een programma van Nieuwsuur.
Nieuwsuur sprak drie sporters die thuiskwamen met een hersenschudding.
Lees het artikel hier.

Gezond eten kan het brein helpen herstellen na een broerte

Mensen die na een beroerte veel bladgroenten, vis en andere gezonde voeding tot zich nemen, helpen hun breinfuncties waarschijnlijk beter te behouden, laten voorlopige onderzoeksresultaten zien.
Meer informatie leest u hier.

Mythe: er is pas hersenschade als dat op de scan zichtbaar is

Naar het rijk der fabelen
In Nederland lopen naar schatting 85 duizend mensen per jaar mogelijk hersenletsel op. Daarvan bezoeken zo’n 30 duizend de eerste hulp. “Daar wordt vervolgens een routinescan gemaakt om vast te stellen of er sprake is van een hersenschudding –een heel licht letsel, van voorbijgaande aard – of een hersenkneuzing, die blijvende schade oplevert”, zegt Caroline van Heugten, hoogleraar klinische neuropsychologie. “Maar de huidige CT-scan is nog niet gevoelig genoeg om subtiele schade op te merken. Een bloeding is duidelijk, gaat het om beschadigde verbindingen dan is het een stuk lastiger. Dat letsel zit niet op één plek, het netwerk is aangedaan. Vergelijk het met een satellietfoto uit de ruimte van Europa. De gevolgen van een vulkaanuitbarsting in Italië zijn in grote delen van Zuid-Europa te zien, maar als Borgharen of Itteren onder water staat is dat niet te zien. Dat laatste heeft wel degelijk gevolgen voor het functioneren van dat gebied.” Er is een nieuwe techniek die een gedetailleerder beeld geeft, maar die bestaat nog niet lang genoeg om tot de standaarduitrusting van ziekenhuizen te horen. “De analyse van die scans is nu nog te duur en tijdrovend.”
Meer informatie leest u hier.

Meer alertheid op cognitieve klachten bij CVA

Na een beroerte ervaart meer dan de helft tot tweederde van de patiënten cognitieve klachten die tot problemen leiden in het dagelijks leven. Clinici moeten hier meer alert op zijn. Dat concludeert promovenda Mariëlle van Rijsbergen in het proefschrift dat ze op 28 november verdedigde aan Tilburg University.
Hier kunt u het artikel verder lezen.

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie wordt een nieuw revalidatiecentrum voor – in eerste instantie – 45 jongeren van 16 tot 30 jaar met ernstig traumatisch hersenletsel.

Het centrum biedt hen – zowel klinisch als poliklinisch – een zeer intensief en langdurig neurorevalidatieprogramma in een verrijkte omgeving met veel aandacht voor optimaal herstel, motivatie en familiebegeleiding en -training. Het centrum zal in het tweede kwartaal van 2018 openen op een locatie in centraal Nederland (provincie Utrecht) die goed bereikbaar is met zowel openbaar- als eigen vervoer.

Het Centrum is nu op zoek naar een medisch directeur/revalidatiearts en een revalidatiearts die een echt verschil willen maken.
Meer leest u op de website van het Daan Theeuwes fonds en de vacature kunt u hier nalezen.

Hersenletsel congres

Op maandag 6 november 2017 organiseert de Hersenstichting samen met AXON-leertrajecten hét jaarlijkse HersenletselCongres in Ede. Dit jaar vieren we het 10-jarig bestaan! Het congres wordt georganiseerd voor alle professionals die werken met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het thema is “In het bos de bomen zien”. In de afgelopen tien jaar is er veel ontwikkeld op het gebied van hersenletsel. Wat hebben al die ontwikkelingen van de laatste jaren nu opgeleverd voor de patiënt en revalidatie?
Meer informatie leest u hier.