Symptoom en ziekte opstellingen op donderdag 11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober 2018 van 19.00 tot 23.00 uur vindt een bijeenkomst Symptoom en Ziekte opstelling plaats. Deze wordt gehouden bij Studio Karbonkel, Steynlaan 28 3707 EG ZEIST. Deze wordt georganiseerd door Karin Uiling, systemisch werker.
Symptomen en ziektes kunnen door cliënten ingebracht worden op een van mijn opstellingsdag(en). Een dergelijke opstelling laat zien hoe chronische ziekten en symptomen een verband kunnen hebben met niet zichtbare dynamieken in een familiesysteem.
Tijdens een opstelling wordt onderzocht door de systeembegeleider en de cliënt samen, welke verandering in de opstelling voor stress bij de cliënt zorgt. Het kan zijn dat de cliënt dissocieert (=uit zijn lijf gaat, verbinding met zijn lijf wordt verbroken) als bijvoorbeeld ‘grootmoeder’ wordt opgesteld. Volgens Hausner, een ervaren systeemopsteller, raakt de cliënt op dat moment het moment van begin/oorsprong van het trauma en de stress. De begeleider zoekt dan samen met de cliënt samen naar informatie uit het systeem of wat de cliënt zelf aandraagt, naar manieren voor de cliënt om te ont-stressen, stress vrij/los te laten. Hierdoor wordt het contact met het lichaamssysteem hersteld en is de cliënt weer in contact met zichzelf.
Meer informatie leest u in de folder.

De ouder kind dag voor het jonge kind met NAH

Op zaterdag 6 oktober vindt De ouder kind dag voor het jonge kind met NAH plaats op het KNVB terrein in Zeist. Een dagprogramma met sportieve activiteiten voor deze kinderen t/m 12 jaar en hun ouders, broers of zussen. Voor de kinderen is er een actief programma, onder professionele begeleiding en op eigen niveau. Uiteraard zijn onze ambassadeurs en Edwin van der Sar ook van de partij om de kinderen aan te moedigen bij hun spel. Voor de ouders komt o.a. prof. Erik Scherder meer vertellen over het (kinder)brein en zijn er diverse instanties aanwezig die informatie geven over onderwijs, omgang, toeslagen en sport- en beweging. Er zijn ook een aantal workshops waaraan de ouders zelf kunnen deelnemen. Meer over deze dag leest u hier en hier.

De Hersenstichting is op zoek naar ervaringsverhalen over de gevolgen van dementie of een beroerte

Met een mediacampagne (tv, radio, online en print) wil de Hersenstichting aandacht vragen voor dementie en beroerte. Hiervoor zoeken wij twee ervaringsverhalen! Met uw hulp willen we laten zien welke gevolgen dementie en/of een beroerte op het leven hebben. Voor beroerte zijn we met name op zoek naar ouders van kinderen die op jonge leeftijd (voor hun 12e) een beroerte hebben gehad.
Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar ervaringen@hersenstichting.nl.

Het hervinden van een balans in het leven. Zorgbehoeften van mensen met hersenletsel en hun partners

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) heeft onderzoek gedaan naar de zorgbehoeften van mensen met hersenletsel en hun partners. Het onderzoeksrapport, met de resultaten van dit onderzoek en aanbevelingen voor een betere zorg kunt u hier lezen.
Aanbevelingen voor betere zorg voor mensen met hersenletsel en hun partners
Het hervinden van een balans. Leven met (een partner met) hersenletsel

Onderzoek: Verdwalen, onderbelicht mobiliteitsprobleem

Verdwalen overkomt iedereen weleens, maar voor mensen met hersenletsel, de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie kan navigeren moeilijk zijn. Ook ouderen hebben er vaak meer moeite mee. “We weten dat bepaalde gebieden in het brein aanzienlijk achteruit gaan naarmate we ouder worden, waaronder de hippocampus’’, vertelt Van der Ham. Dit gedeelte van het brein is verantwoordelijk voor het maken van die mentale plattegrond.’’ Navigatieproblemen kunnen het dagelijks leven flink beïnvloeden. Zo durven mensen geen onbekende plekken te bezoeken, soms durven ze zelfs helemaal de straat niet meer op.

Van der Ham merkt dat het een mobiliteitsprobleem is waar niet veel aandacht voor is. Ze wil daar verandering in brengen door onderzoek en behandelingen. Met een groot publieksonderzoek wil Van der Ham te weten komen hoe mensen navigeren en welke strategieën ze gebruiken. Via de site www.navigerenkunjeleren.nl kunnen mensen tot oktober deelnemen aan het onderzoek.
Meer leest u hier.

Gedeelde besluitvorming na een beroerte

Bij alle keuzemomenten in het leven van een cliënt, die moet leren omgaan met de gevolgen van een ziekte of beperking is het voor professionals een uitdaging om de cliënt niet te sturen naar de optie die professioneel het beste lijkt, maar om hem te ondersteunen in het maken van een keuze die voor hem persoonlijk het beste is. Dit vraagt om een andere attitude, zeker wanneer de keuze van de cliënt verschilt van onze eigen waarden en professionele voorkeur.
Meer leest u hier.

Is uw organisatie ‘VN-verdrag proof’? De ervaringsdeskundige van MEE kunnen een QuickScan uitvoeren binnen uw organisatie

Sinds juli 2016 is het ‘VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap’ in Nederland van kracht. In dit verdrag staat dat mensen met zowel fysieke, zintuiglijke als ook verstandelijke beperkingen gelijke rechten hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. Het verdrag is een opdracht voor iedereen. Het verplicht overheid(instanties), ondernemers en werkgevers om hun goederen, diensten en werkgelegenheid toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.
MEE heeft een poule van ervaringsdeskundigen – mensen met een beperking – die een QuickScan kunnen uitvoeren binnen uw organisatie. Meer over dit onderwerp kunt u hier lezen.

Gespreksgroep voor Mantelzorgers van mensen met Niet-Aangeboren hersenletsel (NAH) bij Boogh

Zorgt u voor iemand met NAH? Dan komt er heel wat op u af!
In deze gespreksgroep ontmoet u mensen die in dezelfde situatie zitten en krijgt u advies.
Tijdens deze bijeenkomsten worden thema’s besproken.
Meer informatie over deze thema’s en het tijdstip van de bijeenkomsten vindt u hier.

Nieuw Informatieavonden voor mantelzorgers en mensen met niet aangeboren hersenletsel bij Boogh Amersfoort

In de Buurt 033, Boogh en Hersenletsel.nl organiseren informatieavonden voor mantelzorgers en mensen met Niet-Aangeboren Hersenletstel. Verschillen thema’s zullen behandeld worden, zoals Hersenletsel wat betekent dat, chronische rouw omgaan met verandering van gezondheid relaties je naast, Afasie, verwend worden, Parkinsonisme en Hulp vragen en inzetten.
De bijeenkomsten worden gehouden bij Boogh, Sateliet 10 in Amersfoort van 19.15 tot 21.15 uur en is gratis.
Meer informatie vindt u hier.

Filmpje voor het symposium ‘Focus op onderzoek’ door Annelies van der Bilt

Ook co-onderzoeker (ervaringsdeskundige) Annelies van de Bilt (33) maakte in het kader van het project Gewoon Bijzonder, waarin Hersenletsel.nl partner is, een filmpje voor het symposium Focus op Onderzoek.

Annelies liep in 2012 hersenletsel op door een ernstig ongeluk. Met vallen en opstaan heeft deze sportvrouw geleerd hoe zij het beste met de (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel kan omgaan.

De missie: “Onwetendheid t.a.v. N.A.H. ombuigen naar Weten”.
Co-onderzoeker Annelies van de Bilt: ‘Ik ben een normaal mens. Ik ben alleen vanwege niet-aangeboren hersenletsel genoodzaakt een leven te leiden, dat afwijkt van de norm. Dat geldt voor de meeste mensen met NAH. Als co-onderzoeker binnen dit project probeer ik alle mensen met NAH en hun naasten een stem te geven!’.
Bekijk het filmpje hier.