Per 1 januari 2019 behandeling na coma voor volwassenen vanaf 25 jaar bij Libra Revalidatie

Libra Revalidatie gaat vanaf 1 januari 2019 een intensief revalidatieprogramma bieden aan volwassenen vanaf 25 jaar die in coma hebben gelegen. Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) kan gestart worden zodra iemand stabiel is en niet meer afhankelijk van apparatuur om in leven te kunnen blijven.
Meer leest u hier.

Hersenletsel Alliantie is op 2 november 2018 gestart

Op vrijdag 2 november 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals patiënten, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren.
Meer informatie leest u in het persbericht.

Neuron Hersenletselpraktijk start per 1 januari in Zeist

Per 1 januari 2019 start de Neuron Hersenletselpraktijk, Javalaan 52 in Zeist. dr. H.M. (Mariska) den Hartog, GZ-psycholoog & neuropsycholoog (BIG-geregistreerd), is praktijkhoudster. Neuron hersenletselpraktijk is een algemene psychologie-praktijk binnen de BGGZ, maar met een specialisatie in hulp aan mensen (en hun systeem) die te maken hebben met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hoofdletsel en hersenschudding. De kracht ligt in behandeling van de onzichtbare gevolgen op het gebied van cognitie, emotie, gedrag, overprikkeling en vermoeidheid. Daarbij wordt ook psychiatrische problematiek (o.a. angst, depressie, PTSS, rouw, etc.) en relationele problematiek behandeld. Meer informatie leest u hier en op de website van Neuron Hersenletselpraktijk.

De Hoogstraat Revalidatie zoekt oud revalidanten die willen deelnemen aan de Focusgroep

De Hoogstraat Revalidatie houdt een onderzoek ‘Meten van Uitkomsten van Revalidatie’ waarin de meerwaarde van revalidatie in kaart wordt gebracht. Het uiteindelijke doel is om kwaliteit zichtbaar te maken en deze te optimaliseren.
Als u interesse heeft om deel te nemen aan dit onderzoek kunt u zich aanmelden bij De Hoogstraat Revalidatie.

De zoektocht naar bewustzijn voor NAH

Een gebrek aan concentratie, vermoeidheid en overgevoeligheid voor externe prikkels; het zijn cognitieve klachten waar iedereen zo nu en dan mee te maken krijgt. Voor veel patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn ze echter aan de orde van de dag, in een vaak beduidend heftigere vorm. En omdat cognitieve klachten meestal onzichtbaar zijn voor de buitenwereld, is het herkennen én erkennen van NAH een onderbelicht probleem.
Meer leest u hier.

Position paper ‘Niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag’ door MEE

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme (ASS) of een lichte verstandelijke beperking (LVB).
Voor de juiste aanpak van verward gedrag is kennis over deze beperkingen daarom essentieel. MEE biedt hiervoor de tools aan.
Het kunnen herkennen van niet-zichtbare beperkingen als NAH, LVB en autisme en weten hoe deze mensen te benaderen, is met name belangrijk bij de directe omgang met personen met (mogelijk) verward gedrag door professionals in het sociaal domein.
Daarnaast is deze kennis van belang bij het opstellen van beleid voor, en het organiseren van, een effectieve aanpak van mensen met verward gedrag. Hierbij gaat het om het formuleren van de randvoorwaarden voor het adequaat kunnen handelen in acute situaties, maar ook om het bieden van een goede nazorg en het voorkomen van acute situaties.
Meer leest u hier.

Breinlijn – West Brabant

De weg in hersenletsel-land vinden… Niet alleen getroffenen, maar ook de directe omgeving én professionals lopen vaak met vragen rond. Kan ik sporten met mijn letsel? Hoe ga ik om met verandering in het karakter van mijn partner? Hoe zie ik het verschil tussen hersenletsel en een burn-out?
Of het nu gaat om wonen, werken, school, relaties, zorg of vrije tijd: Breinlijn denkt met je mee en helpt  je verder op weg.
Breinlijn is een gratis loket waar je terecht kunt met dit soort vragen.

 

De zoektocht naar bewustzijn voor NAH

Een gebrek aan concentratie, vermoeidheid en overgevoeligheid voor externe prikkels; het zijn cognitieve klachten waar iedereen zo nu en dan mee te maken krijgt. Voor veel patiënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) zijn ze echter aan de orde van de dag, in een vaak beduidend heftigere vorm. En omdat cognitieve klachten meestal onzichtbaar zijn voor de buitenwereld, is het herkennen én erkennen van NAH een onderbelicht probleem.
Meer informatie leest u hier.

Ketenzorg na coma rammelt. Rapport brengt knelpunten in kaart

De zorg voor en behandeling van patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na coma in Nederland kent nijpende knelpunten die snel aangepakt moeten worden. Mensen die na een eerste fase van coma minimale tekenen van bewustzijn vertonen (de zogenoemde postacute fase) vallen tussen wal en schip. Deze maand bracht de Hersenstichting het rapport ‘Naar meer bewustzijn -passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen‘ uit. Hierin staan voor het eerst alle knelpunten rond de zorg voor deze groep patiënten beschreven.
Meer informatie leest u in het nieuwsbericht en in het rapport te bestellen via de Hersenstichting.

Sluiting Praktijk Hulp bij Hersenletsel van Jenny Palm met ingang van 1 januari 2019

Na 12,5 jaar stopt de Praktijk Hulp bij Hersenletsel  op zowel de locatie Maarn als de locatie Amsterdam met de behandeling van mensen met hersenletsel en naast betrokkenen. We hebben in deze jaren met veel zorg, toewijding en professionele inzet vele honderden cliënten geholpen bij hun zoektocht naar het optimaliseren van een leven na hersenletsel, een leven waarin geen vanzelfsprekendheden meer zijn.
Meer informatie leest u hier.