Gevolgen van NAH – informatieavond Amersfoort

“Gevolgen van NAH” is het thema voor de informatieavond voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, hun omgeving, familie en vrienden. De avond wordt gehouden op maandag 3 februari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur bij Boogh, Satelliet 10 Amersfoort.
Meer informatie leest u hier.

Appartement vrij voor iemand met NAH, bij Sherpa, locatie Brinklaan in Bussum

Bij Sherpa, locatie Brinklaan in Bussum staat een appartement leeg voor iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel.
Heeft u interesse en voldoet u aan het profiel dan kunt u contact opnemen met Susan Zijlstra tel.06-23614158
U kunt het profiel voor de locatie Brinklaan hier lezen.

Drie Woonplekken bij Reinaerde voor mensen met NAH

Woensdag 4 september 2019

Wij hebben drie woon plekken open staan bij Reinaerde nl;
Nieuwegein
Wijkersloot jong volwassene leeftijd; 16-30 jaar, het gaat hier om een kleine studio voor een redelijk zelfstandige cliënt die in de toekomst wil en kan doorstromen.
Deze studio komt half september vrij.
En op groep 1 is er een kamer vrij voor een Jong volwassene met LG en een ontwikkeling achterstand ( LVB- MVB).
Meer informatie over de locatie vindt u hier.
Harmelen
Open plek op de nevenvestiging voor een redelijk zelfstandige cliënt met LG/NAH.
Dit is een appartement waar de zorg vanuit het team van de Burgemeester Burgerhof ingezet wordt.
Meer informatie over deze locatie vindt u hier.

Reportage bij Jinek over Cognitive FX in Utah

Op woensdag 7 augustus 2019 werd bij Jinek een reportage uitgezonden over Cognitieve FX behandeling in Utah, Amerika. Deze behandeling wordt gegeven aan mensen die een hersenschudding hebben opgelopen en daarbij dagelijks nog klachten van ondervinden.
Bekijk is hier de reportage vanaf 20.45 tot 38.15 minuten.

Contactgroep NAH bij NAH Pluspunt in Bussum

Op dit moment is er ruimte in de contactgroep voor mensen met NAH, bij de Activiteitencentrum Jan Ligthart in Bussum. De groep is ontstaan uit de behoefte van mensen met nah om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. De contactgroep komt eens in de 4 weken bij elkaar. Er worden onderwerpen besproken die de groepsleden zelf bepalen, bijvoorbeeld uitwisseling van de ervaringen van de afgelopen maand, wat ging goed en wat ging fout, en waarom overkomt je dat (steeds) weer. Vaak blijkt dat anderen ook soortgelijke dingen hebben meegemaakt en kunnen waardevolle adviezen geven. Er is herkenning en erkenning en emoties worden gedeeld.
Meer informatie leest u hier.

Bijeenkomst landelijke contactgroep Hersentumor op 7 september 2019

Woensdag 4 september 2019

Op zaterdag 7 september organiseert de hersentumor contactgroep van patiëntenvereniging hersenletsel.nl weer een landelijke bijeenkomst. Deze dag is bedoeld voor mensen met een hersentumor, hun direct betrokkenen en overige geïnteresseerden. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Informatie en inschrijven via de e-mail naar info@hersenletsel.nl

Regio-ondersteuners met pit gezocht! voor de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Voor de regionale afdelingen zijn we op zoek naar regio-ondersteuners die acht uur per week beschikbaar zijn voor uiteenlopende ondersteunende werkzaamheden in de regionale afdelingen van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.
Meer informatie leest u hier.

Nog 2 nieuwe appartementen in Lelystad voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

InteraktContour heeft woonlocatie het Rode Klif in Lelystad met 4 nieuwe, moderne appartementen uitgebreid. De oplevering van deze appartementen heeft inmiddels plaatsgevonden en er zijn nog twee appartementen beschikbaar.
Meer informatie leest u hier.

Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding klaar voor implementatie

14-02-2018
Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding klaar voor implementatie
De richtlijn gaat over de acute opvang, diagnostiek, behandeling, en nazorg van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.
De belangrijkste aspecten van de zorg komen in de richtlijn als volgt naar voren: acute fase, revalidatie fase en algemene zorgaspecten. In het Knowledge Broker netwerk wordt implementatie van (o.m) deze richtlijn.
Meer over de richtlijn leest u hier.

St. Antonius ziekenhuis start nieuwe behandeling tegen progressieve MS

26 april 2018 Deze week kreeg de eerste MS-patiënt in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht een nieuwe behandeling tegen primair progressief verlopende MS (PPMS). Een bijzonder moment, waar het St. Antonius maar vooral veel MS-patiënten naar hebben uitgekeken.
Tot voor kort was er geen geregistreerd geneesmiddel voor primair progressieve MS. Na langdurig onderzoek werd eind vorig jaar een nieuw geneesmiddel Ocrelizumab (Ocrevus®) geregistreerd. Sinds twee weken is nu ook de vergoeding hiervan via de basisverzekering een feit. Het St. Antonius MS Centrum was erop voorbereid, zodat patiënten die ervoor in aanmerking komen nu kunnen starten met de nieuwe behandeling.
Meer informatie leest u hier.