Met maf meer mens

Tijdens het Hersenletsel Congres, maandag 5 november 2018, is de e-learning ‘Met MAF meer mens’ officieel gelanceerd. De training helpt mensen na de revalidatiefase om te gaan met de veranderingen als gevolg van hersenletsel en het leven opnieuw op de rails te krijgen. Met MAF meer mens is mogelijk gemaakt door het winnen van de Hersenbokaal 2016 van de Hersenstichting.
Meer leest u hier en in de folder.

Verder kijken dan de buitenkant

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) veroorzaakt zichtbare en onzichtbare gevolgen voor de getroffenen en hun omgeving.
Veel mensen in Nederland weten nog niet wat NAH is. Voor hen is het vaak moeilijk om de onzichtbare gevolgen van NAH te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat er voorlichting wordt gegeven over NAH. Mensen met NAH kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.
Met “Verder kijken dan de buitenkant, bekendheid & begrip voor NAH’ geven mensen met NAH uitleg en voorlichting over wat NAH is aan anderen. Deze mensen noemen wij de NAH-ambassadeur.
Meer leest u hier.

Leg de link met hersenletsel

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel krijgen vaak niet of te laat de juiste zorg. Verwijzers zoals huisartsen, bedrijfsartsen, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten of mensen in de wijkteams leggen vaak de link niet met hersenletsel. Ook zijn ze niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die er wél zijn om beter om te leren gaan met de gevolgen van het letsel. Door eerder de link met hersenletsel te leggen, kunnen mensen met NAH én hun naasten beter en sneller geholpen worden. Daarom starten hersenletselorganisaties de campagne Leg de Link. In een serie filmpjes vertellen mensen met hersenletsel over hun zoektocht. Professionals leggen uit dat mensen met hersenletsel écht baat hebben bij goede zorg, ook jaren na het letsel. De filmpjes zijn eenvoudig te delen. Leg de Link roept cliënten, naast en professionals op de filmpjes te delen en gericht naar bekende verwijzers te sturen. Leg de Link wordt ondersteund door de patiëntenorganisatie Hersenletsel.nl, de Hersenstichting, Hogeschool Windesheim en diverse zorgorganisaties. Het is een initiatief van Hersenz.
Zie bijgaand persbericht en de website: www.legdelink.nl.

Radio-dj Giel Beelen werd live op de radio overprikkeld

Giel werd, op dinsdag 4 december in zijn ochtendshow op Radio Veronica, 40 minuten lang bloot gesteld aan flinke lichtflitsen, oncontroleerbare geluiden en bijzondere geuren. Op die manier probeerde hij te ervaren hoe het is om overprikkeld te raken, wat mensen met hersenletsel elke dag meemaken. Giel  sprak vóór het experiment met de ambassadeur Danny , van de Hersenstichting, die drie jaar geleden een beroerte kreeg en last heeft van overprikkeling. Bekijk onze video om te zien hoe Giel het experiment heeft ervaren.

Sluiting Praktijk Hulp bij Hersenletsel van Jenny Palm met ingang van 1 januari 2019

Na 12,5 jaar stopt de Praktijk Hulp bij Hersenletsel  op zowel de locatie Maarn als de locatie Amsterdam met de behandeling van mensen met hersenletsel en naast betrokkenen. We hebben in deze jaren met veel zorg, toewijding en professionele inzet vele honderden cliënten geholpen bij hun zoektocht naar het optimaliseren van een leven na hersenletsel, een leven waarin geen vanzelfsprekendheden meer zijn.
Meer informatie leest u hier.

Nieuw Informatieavonden voor mantelzorgers en mensen met niet aangeboren hersenletsel bij Boogh Amersfoort

In de Buurt 033, Boogh en Hersenletsel.nl organiseren informatieavonden voor mantelzorgers en mensen met Niet-Aangeboren Hersenletstel. Verschillen thema’s zullen behandeld worden, zoals Hersenletsel wat betekent dat, chronische rouw omgaan met verandering van gezondheid relaties je naast, Afasie, verwend worden, Parkinsonisme en Hulp vragen en inzetten.
De bijeenkomsten worden gehouden bij Boogh, Sateliet 10 in Amersfoort van 19.15 tot 21.15 uur en is gratis.
Meer informatie vindt u hier.

Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding klaar voor implementatie

14-02-2018
Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding klaar voor implementatie
De richtlijn gaat over de acute opvang, diagnostiek, behandeling, en nazorg van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.
De belangrijkste aspecten van de zorg komen in de richtlijn als volgt naar voren: acute fase, revalidatie fase en algemene zorgaspecten. In het Knowledge Broker netwerk wordt implementatie van (o.m) deze richtlijn.
Meer over de richtlijn leest u hier.

St. Antonius ziekenhuis start nieuwe behandeling tegen progressieve MS

26 april 2018 Deze week kreeg de eerste MS-patiënt in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht een nieuwe behandeling tegen primair progressief verlopende MS (PPMS). Een bijzonder moment, waar het St. Antonius maar vooral veel MS-patiënten naar hebben uitgekeken.
Tot voor kort was er geen geregistreerd geneesmiddel voor primair progressieve MS. Na langdurig onderzoek werd eind vorig jaar een nieuw geneesmiddel Ocrelizumab (Ocrevus®) geregistreerd. Sinds twee weken is nu ook de vergoeding hiervan via de basisverzekering een feit. Het St. Antonius MS Centrum was erop voorbereid, zodat patiënten die ervoor in aanmerking komen nu kunnen starten met de nieuwe behandeling.
Meer informatie leest u hier.

Meer alertheid op cognitieve klachten bij CVA

Na een beroerte ervaart meer dan de helft tot tweederde van de patiënten cognitieve klachten die tot problemen leiden in het dagelijks leven. Clinici moeten hier meer alert op zijn. Dat concludeert promovenda Mariëlle van Rijsbergen in het proefschrift dat ze op 28 november verdedigde aan Tilburg University.
Hier kunt u het artikel verder lezen.

Hersenletsel congres

Op maandag 6 november 2017 organiseert de Hersenstichting samen met AXON-leertrajecten hét jaarlijkse HersenletselCongres in Ede. Dit jaar vieren we het 10-jarig bestaan! Het congres wordt georganiseerd voor alle professionals die werken met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het thema is “In het bos de bomen zien”. In de afgelopen tien jaar is er veel ontwikkeld op het gebied van hersenletsel. Wat hebben al die ontwikkelingen van de laatste jaren nu opgeleverd voor de patiënt en revalidatie?
Meer informatie leest u hier.