Overheid haalt quotum arbeidsgehandicapten niet

De overheid heeft vorig jaar meer arbeidsgehandicapten in dienst genomen, maar heeft haar doelstelling opnieuw niet gehaald. Als de overheid het quotum volgend jaar niet haalt, krijgt ze een boete van 5.000 euro per gemiste arbeidsplaats. De overheid moet nog een flinke inhaalslag maken. Het aantal banen is in een jaar tijd wel verdubbeld tot 6.471. Maar daarmee is het quotum van tienduizend banen bij lange na nog niet gehaald.
Lees  hier het artikel van 2 juli 2018

Hersencellen kweken voor personalized medicine

De afgelopen weken was het op meerdere plekken in het nieuws: snel het juiste medicijn selecteren met gekweekte hersencellen van patiënten. Voor mensen met het syndroom van Dravet is dit bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling. Maar zijn er ook toepassingen naar andere ziekten? Tijd om te spreken met prof. dr. Hans van Bokhoven van het Radboudumc.
Van Bokhoven is hoogleraar moleculaire neurogenetica en leider van het onderzoek waarin ook Kempenhaeghe en Maastricht UMC participeren. In Nijmegen werkt hij nauw samen met zijn collega dr. Nael Nadif Kasri. Het onderzoek richt zich op het kweken van hersencellen, die op een microchip worden geplaatst. Zo kan de activiteit en reactie van de hersencellen op bepaalde medicijnen worden gemeten. Op die wijze kan snel een effectief middel tegen bijvoorbeeld epilepsie worden gevonden, waar mensen met het syndroom van Dravet in hoge mate mee hebben te maken. “Onze aanpak berust op twee innovaties”, aldus Van Bokhoven. “De eerste is het kweken van hersencellen op basis van stamcelbiologie. Van makkelijk toegankelijke cellen kun je stamcellen kweken en van daaruit verschillende typen neuronen. Dat is een tamelijk nieuwe techniek die we inmiddels goed beheersen.” Klinkt eenvoudig, maar het is een ingewikkeld en vrij langdurig procedé.
Meer informatie leest u hier.

Diepbreinstimulatie voor patiënten met Parkinson

Diepbreinstimulatie (DBS) kan onder meer Parkinson-patiënten verlossen van ongecontroleerd bewegen of trillen. De bestaande technologie om DBS-elektrodes in de hersenen te plaatsen is echter onnauwkeurig, waardoor alleen topspecialisten een goede succesratio halen. Marc Janssens van de TU Eindhoven ontwikkelde daarom nieuwe instrumenten, waarmee hersenchirurgen met minder ervaring met DBS de elektrode ook nauwkeurig op de juiste plek in de hersenen kunnen plaatsen. Dat kan de wachtlijsten helpen verkorten. Janssens promoveert op 25 juni 2018.
Meer leest u hier.

Rapport ‘Naar meer bewustzijn -passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen‘ van de Hersenstichting

De zorg voor en behandeling van patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na coma in Nederland kent nijpende knelpunten die snel aangepakt moeten worden. Mensen die na een eerste fase van coma minimale tekenen van bewustzijn vertonen (de zogenoemde postacute fase) vallen tussen wal en schip. Deze maand bracht de Hersenstichting het rapport ‘Naar meer bewustzijn -passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen‘ uit. Hierin staan voor het eerst alle knelpunten rond de zorg voor deze groep patiënten beschreven.
Meer leest u in het nieuwsbericht van de Hersenstichting en in het rapport ‘Naar meer bewustzijn – passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen’.

Unieke samenwerkingsproject van De Hoogstraat Revalidatie en InteraktContour

Binnen De Hoogstraat Revalidatie vindt jaarlijks een groot aantal succesvolle klinische behandeltrajecten plaats. Voor sommige revalidanten die te maken hebben met de gevolgen van hersenletsel of dwarslaesie, is de overgang vanuit klinische revalidatie naar huis of een nieuwe woonplek nog te groot. Daarom is woontrainingsunit De Overstap opgezet. Binnen De Overstap bieden we de mogelijkheid om deze mensen in aansluiting op hun klinische revalidatie te trainen en zo voor te bereiden op deze vervolgstap.
Meer informatie leest u in dit bericht.

Kennisnetwerk CVA Nederland nodigt u uit voor een groepsgesprek

 cid:image002.png@01D29F3B.245F06E0

Het Kennisnetwerk CVA nodigt u uit om deel te nemen aan een groepsgesprek op 19 juni 2018.
Het thema is ‘Samen beslissen over CVA/NAH-zorg’
In het groepsgesprek horen we graag wat u vindt van een aantal folders, websites et cetera die we in het project ontwikkeld hebben. De vraag is of deze materialen duidelijk zijn.
Meer informatie leest u hier.

Training: ‘Mijn ervaringsverhaal NAH’

In het najaar wordt er bij Boogh weer een training “Mijn ervaringsverhaal NAH” gegeven. De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van twee uur.
De training ‘Mijn ervaringsverhaal NAH’ helpt mensen met NAH om met meer zelfvertrouwen te praten over hun leven met hersenletsel. Een belangrijke vaardigheid om als vrijwilliger actief te kunnen zijn.
Meer informatie leest u hier.

Informatiebijeenkomst “Vervolgbehandeling na Hersenletsel” op dinsdag 29 mei 2018 bij Boogh

Op dinsdag 29 mei 2018, van 16.30 tot 18.00 uur, vindt de informatiebijeenkomst “Vervolgbehandeling na Hersenletsel” plaats, bij Boogh Afasie- en behandelcentrum Hersenz in de Bilt. Boogh toont op 29 mei graag de mogelijkheden in het nieuwe afasie- en behandelcentrum De Bilt. Mensen met hersenletsel zelf, hun mantelzorgers én verwijzers zijn van harte welkom. Er is op deze middag een informatief programma waarbinnen te zien en te ervaren is hoe de behandeling in onze Afasie behandelgroepen en Hersenz programma’s vorm krijgt. Natuurlijk zijn de leden van het behandelteam (psycholoog, logopedist/afasietherapeut, psychomotorisch therapeut, cognitief behandelaar en thuisbehandelaar) van de locatie aanwezig om met u in gesprek te gaan over de inhoud van de behandeling en de bijdrage van de verschillende vakgebieden aan het behandeltraject.
Het programma van deze middag kunt u hier nalezen.

Hersenverandering bij Restess Legs Syndroom

Mensen die kampen met het restless legs syndroom (RLS) hebben mogelijk te maken met veranderingen in het hersengebied dat zintuiglijke informatie verwerkt. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in de onlineversie van Neurology®, het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology.
Het onderzoek betrof 28 mensen met hevige restless legs-symptomen die de aandoening gemiddeld 13 jaar hadden. Zij werden vergeleken met 51 mensen van dezelfde leeftijd zonder de aandoening. Iedere deelnemer kreeg een hersenscan met MRI.
Meer informatie leest u hier.

St. Antonius ziekenhuis start nieuwe behandeling tegen progressieve MS

26 april 2018 Deze week kreeg de eerste MS-patiënt in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht een nieuwe behandeling tegen primair progressief verlopende MS (PPMS). Een bijzonder moment, waar het St. Antonius maar vooral veel MS-patiënten naar hebben uitgekeken.
Tot voor kort was er geen geregistreerd geneesmiddel voor primair progressieve MS. Na langdurig onderzoek werd eind vorig jaar een nieuw geneesmiddel Ocrelizumab (Ocrevus®) geregistreerd. Sinds twee weken is nu ook de vergoeding hiervan via de basisverzekering een feit. Het St. Antonius MS Centrum was erop voorbereid, zodat patiënten die ervoor in aanmerking komen nu kunnen starten met de nieuwe behandeling.
Meer informatie leest u hier.