Startschot collecte week Hersenstichting

Onze ambassadeur Bart Chabot zocht Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in Den Haag op en vroeg hem als eerste een donatie te doen voor de 3,8 miljoen Nederlanders die lijden aan een hersenaandoening. Zo gaven zij samen het startschot voor de collecteweek, waarin ruim 18.000 collectanten geld inzamelen voor meer hersenonderzoek, de ontwikkeling van de juiste patiëntenzorg en het geven van voorlichting.
Meer leest u hier.

Met maf meer mens

Tijdens het Hersenletsel Congres, maandag 5 november 2018, is de e-learning ‘Met MAF meer mens’ officieel gelanceerd. De training helpt mensen na de revalidatiefase om te gaan met de veranderingen als gevolg van hersenletsel en het leven opnieuw op de rails te krijgen. Met MAF meer mens is mogelijk gemaakt door het winnen van de Hersenbokaal 2016 van de Hersenstichting.
Meer leest u hier en in de folder.

Verder kijken dan de buitenkant

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) veroorzaakt zichtbare en onzichtbare gevolgen voor de getroffenen en hun omgeving.
Veel mensen in Nederland weten nog niet wat NAH is. Voor hen is het vaak moeilijk om de onzichtbare gevolgen van NAH te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat er voorlichting wordt gegeven over NAH. Mensen met NAH kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.
Met “Verder kijken dan de buitenkant, bekendheid & begrip voor NAH’ geven mensen met NAH uitleg en voorlichting over wat NAH is aan anderen. Deze mensen noemen wij de NAH-ambassadeur.
Meer leest u hier.

Leg de link met hersenletsel

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel krijgen vaak niet of te laat de juiste zorg. Verwijzers zoals huisartsen, bedrijfsartsen, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten of mensen in de wijkteams leggen vaak de link niet met hersenletsel. Ook zijn ze niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die er wél zijn om beter om te leren gaan met de gevolgen van het letsel. Door eerder de link met hersenletsel te leggen, kunnen mensen met NAH én hun naasten beter en sneller geholpen worden. Daarom starten hersenletselorganisaties de campagne Leg de Link. In een serie filmpjes vertellen mensen met hersenletsel over hun zoektocht. Professionals leggen uit dat mensen met hersenletsel écht baat hebben bij goede zorg, ook jaren na het letsel. De filmpjes zijn eenvoudig te delen. Leg de Link roept cliënten, naast en professionals op de filmpjes te delen en gericht naar bekende verwijzers te sturen. Leg de Link wordt ondersteund door de patiëntenorganisatie Hersenletsel.nl, de Hersenstichting, Hogeschool Windesheim en diverse zorgorganisaties. Het is een initiatief van Hersenz.
Zie bijgaand persbericht en de website: www.legdelink.nl.

Radio-dj Giel Beelen werd live op de radio overprikkeld

Giel werd, op dinsdag 4 december in zijn ochtendshow op Radio Veronica, 40 minuten lang bloot gesteld aan flinke lichtflitsen, oncontroleerbare geluiden en bijzondere geuren. Op die manier probeerde hij te ervaren hoe het is om overprikkeld te raken, wat mensen met hersenletsel elke dag meemaken. Giel  sprak vóór het experiment met de ambassadeur Danny , van de Hersenstichting, die drie jaar geleden een beroerte kreeg en last heeft van overprikkeling. Bekijk onze video om te zien hoe Giel het experiment heeft ervaren.

Per 1 januari 2019 behandeling na coma voor volwassenen vanaf 25 jaar bij Libra Revalidatie

Libra Revalidatie gaat vanaf 1 januari 2019 een intensief revalidatieprogramma bieden aan volwassenen vanaf 25 jaar die in coma hebben gelegen. Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) kan gestart worden zodra iemand stabiel is en niet meer afhankelijk van apparatuur om in leven te kunnen blijven.
Meer leest u hier.

Hersenletsel Alliantie is op 2 november 2018 gestart

Op vrijdag 2 november 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals patiënten, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren.
Meer informatie leest u in het persbericht.

Neuron Hersenletselpraktijk start per 1 januari in Zeist

Per 1 januari 2019 start de Neuron Hersenletselpraktijk, Javalaan 52 in Zeist. dr. H.M. (Mariska) den Hartog, GZ-psycholoog & neuropsycholoog (BIG-geregistreerd), is praktijkhoudster. Neuron hersenletselpraktijk is een algemene psychologie-praktijk binnen de BGGZ, maar met een specialisatie in hulp aan mensen (en hun systeem) die te maken hebben met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hoofdletsel en hersenschudding. De kracht ligt in behandeling van de onzichtbare gevolgen op het gebied van cognitie, emotie, gedrag, overprikkeling en vermoeidheid. Daarbij wordt ook psychiatrische problematiek (o.a. angst, depressie, PTSS, rouw, etc.) en relationele problematiek behandeld. Meer informatie leest u hier en op de website van Neuron Hersenletselpraktijk.

De Hoogstraat Revalidatie zoekt oud revalidanten die willen deelnemen aan de Focusgroep

De Hoogstraat Revalidatie houdt een onderzoek ‘Meten van Uitkomsten van Revalidatie’ waarin de meerwaarde van revalidatie in kaart wordt gebracht. Het uiteindelijke doel is om kwaliteit zichtbaar te maken en deze te optimaliseren.
Als u interesse heeft om deel te nemen aan dit onderzoek kunt u zich aanmelden bij De Hoogstraat Revalidatie.

Prikkelarme kermis op zondag 28 oktober in Houten

Voor de liefhebbers is op zondag 28 oktober van 11.00 – tot 14.00 uur een PRIKKELARME kermis is in Houten, het Rond. Voor meer informatie: www.facebook.com/prikkelarmekermishouten