Informatieavond “Verder na een beroerte” op 13 mei 2020 geannuleerd

Zoals was te verwachten gaat deze avond niet door.
Meer leest u hier.

Karman Line: Brain games voor revalidatie

De Karman Line wordt een pakket van games die gebaseerd zijn op bewezen effectieve behandelingen die in de cognitieve revalidatie worden ingezet om het alledaags functioneren van mensen met hersenletsel te verbeteren. Bestaande brain games maken gebruik van functietraining. Hiermee wordt geprobeerd om specifieke cognitieve functies te ‘herstellen’. Te denken valt hierbij aan het geheugen, de planningsvaardigheden, het tempo van informatieverwerking en de prikkelverwerking. Uit onderzoek blijkt echter dat deze benadering nauwelijks tot verbetering in het dagelijks leven leidt.
Meer leest u hier.

Mensen met NAH vaak onder- óf overschat door gebrek aan kennis

Door gebrek aan kennis worden mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vaak onderschat of overschat. Terwijl begrip in het dagelijks contact juist zo belangrijk is om goed mee te kunnen doen in de samenleving,’ zegt Kitty Jurrius, lector Klantenperspectief in Onderzoek en Zorg bij Windesheim en coördinator van het NAH-Kennisnetwerk.
Meer leest u hier.

Niet zonder ons. Zes mensen met een hersenaandoening gaan weer aan het werk

In Niet Zonder Ons volgen we zes mensen met een hersenaandoening die thuis zijn komen te zitten, en weinig om handen hebben. De zes deelnemers vertegenwoordigen een vergeten groep, zonder perspectief op een zinvolle of actieve toekomst. En dat is zonde, want het zijn mensen die stuk voor stuk nog veel capaciteiten hebben en nog zoveel mogelijk uit het leven willen halen.
Meer leest u hier. Ook kunt u hier de uitzending terug kijken.

Theatervoorstelling De Hoofdzaak 11 maart 2020 Almere

Wirwar brengt de voorstelling ‘De Hoofdzaak’. De theatergroep bestaande uit 9 NAH-ervaringsdeskundigen (Niet Aangeboren Hersenletsel). Op speelse wijze – soms hilarisch, soms confronterend – toont de groep hoe ze de onvermijdelijke veranderingen in hun levens te lijf gaan. Met de eigen expressiemogelijkheden hoopt de groep de NAH-beleving ook voor niet-ervaringsdeskundigen inzichtelijk te maken. Een programma over jachtigheid en rust, watten in het hoofd, verwarring en ontknoping en nog veel meer.
Lees hier meer over de theatervoorstelling.

ZonMw en de Hersenstichting bundelen de krachten voor meer kennis over niet-aangeboren hersenletsel

2 december 2019
Om meer inzicht en overzicht te krijgen in de beschikbare behandelingen en interventies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bundelen ZonMw en de Hersenstichting hun krachten. Samen openen ze een subsidieoproep om met €1.500.000 projecten te financieren die inzicht geven in de werkzame elementen van bestaande interventies. Deze gezamenlijke subsidieoproep hebben de Hersenstichting en ZonMw bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst.
Meer informatie leest u hier.

Gevolgen van NAH – informatieavond Amersfoort

“Gevolgen van NAH” is het thema voor de informatieavond voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, hun omgeving, familie en vrienden. De avond wordt gehouden op maandag 3 februari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur bij Boogh, Satelliet 10 Amersfoort.
Meer informatie leest u hier.

Appartement vrij voor iemand met NAH, bij Sherpa, locatie Brinklaan in Bussum

Bij Sherpa, locatie Brinklaan in Bussum staat een appartement leeg voor iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel.
Heeft u interesse en voldoet u aan het profiel dan kunt u contact opnemen met Susan Zijlstra tel.06-23614158
U kunt het profiel voor de locatie Brinklaan hier lezen.

Overzicht activiteiten in november en december 2019 voor mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden in Amersfoort

Blijk van waardering / Hoe ga je om met de feestdagen / film “Oma en Chris & de rode auto” / 1e kerstdag samen eten in het stadscafé Amersfoort. Dit zijn activiteiten en informatie voor mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden in Amersfoort.
Meer informatie leest u in de bijlage.

Vragenlijst – begeleiding bij re-integratie van werknemers met NAH met spraak-taal problemen

In opdracht van het Lectoraat Klantperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim doen wij onderzoek naar de rol van de logopedist bij de begeleiding van mensen met spraak-taalproblemen op het werk door niet aangeboren hersenletsel. Het doel van het onderzoek is om advies uit te brengen over de rol van logopedisten bij de begeleiding van mensen met spraak-taalproblemen op het werk door niet aangeboren hersenletsel. Het adviesrapport is januari 2020 klaar.
Meer leest u in de uitnodiging.