Cognitieve FX pagina online bij de Stichting Hersenschudding

De afgelopen maanden heeft Stichting Hersenschudding veel vragen binnen gekregen over Cognitive FX, een specifiek behandelcentrum in Amerika. Er is veel media aandacht voor.
Stichting Hersenschudding heeft een speciale Cognitive FX pagina aangemaakt op de website om deze vragen te beantwoorden. Op deze pagina is alle informatie verzameld die bij hen bekend is over dit onderwerp en die openbaar is of met toestemming openbaar gemaakt mag worden. Deze pagina wordt aangevuld als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Meer leest u hier.