Hersenletsel

Onder Niet-Aangeboren Hersenletsel verstaan we letsel aan de hersenen dat is ontstaan in de loop van het leven, als gevolg van bv. een ziekte of ongeval. De afkorting hiervoor is NAH. NAH is dus in feite een verzamelbegrip voor een groot aantal aandoeningen met één gemeenschappelijk karakter: er is letsel ontstaan in de hersenen van betrokkene.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel, als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Het hersenletsel heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt, maar zeker ook voor zijn omgeving.

Veel gevolgen zijn op het eerste gezicht niet direct zichtbaar. Op het moment dat men het gewone dagelijks leven weer oppakt, kunnen deze problemen het functioneren beïnvloeden. Mensen met NAH kunnen zich ook anders gedragen, dan voor het letsel. Voor de omgeving kan het moeilijk zijn om met deze veranderde situatie om te gaan.