Gevolgen

Gevolgen van hersenletsel

De gevolgen van het hersenletsel is niet altijd zichtbaar.  Soms houden mensen een lichamelijke handicap over aan het hersenletsel, maar veel vaker zijn gevolgen niet zichtbaar.  Emotionele problemen, zoals een depressieve stemming, verwerkingsproblemen of ongerustheid en angst zijn veel voorkomende problemen.

Vele patiënten ondervinden cognitieve problemen: zij hebben moeite met concentreren, onthouden, spreken of begrijpen. Ook veranderingen in het gedrag komen veel voor. Het lijkt dan of de patiënt een heel ander mens is geworden. Vooral dit laatste is voor partners en naaste familieleden een zware, soms moeilijk te begrijpen, last.

Er zijn dus veel mogelijke gevolgen van hersenletsel die niet allemaal in dezelfde mate bij alle patiënten voorkomen. Soms staan de geheugenproblemen centraal, bij sommigen de emotionele gevolgen, terwijl bij andere patiënten de lichamelijke problemen belangrijker zijn.

Uit divers onderzoek is gebleken dat de gevolgen van hersenletsel nagenoeg nooit restloos verdwijnen. De meeste patiënten (meer dan 70%) houden langdurig of misschien zelfs blijvend problemen in het cognitief functioneren en met gedrags- en karakterveranderingen.