Kenmerken

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel hebben vaak een leven voor- en na het letsel, ze kunnen zich anders gedragen dan voorheen. Er zijn diverse Kenmerken waardoor je kan zien dat je  te maken hebt met Niet-Aangeboren Hersenletsel.

Symptomen van Niet-Aangeboren Hersenletsel kunnen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Vermoeidheid
  • Concentratieproblemen
  • Geheugenproblemen
  • Onhandigheid
  • Trager denken en doen
  • Geïrriteerdheid
  • Veranderd gedrag
  • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid