Oorzaken

Oorzaken van Niet-Aangeboren Hersenletsel

Mensen kunnen in de loop van hun leven getroffen worden door hersenletsel. Dat kan komen door:

 • een traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld na een ernstig ongeval
 • een herseninfarct en hersenbloeding
 • een hersentumor en metastasen
 • een infectie in de hersenen
 • een zuurstoftekort, na bijvoorbeeld een hartstilstand
 • epilepsie
 • een vergiftiging
 • een ziekte, zoals Alzheimer, Parkinson, Multiple Sclerose (MS) of Huntington

Hersenletsel treft niet alleen ouderen, een kwart van alle patiënten is jonger dan 45 jaar, maar ook kinderen kunnen getroffen worden door hersenletsel. Door de betere overlevingskans van patiënten na bijvoorbeeld een CVA en door toename van het aantal geslaagde reanimaties na bijvoorbeeld een hartstilstand waarbij zuurstoftekort is opgetreden.

Oorzaken traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel

NAH wordt in traumatisch en niet-traumatisch letsel onderverdeeld. Traumatisch letsel wil zeggen, dat het letsel is ontstaan door ‘geweld’ van buitenaf. Bij niet-traumatisch letsel is er een oorzaak die van binnenuit komt, door processen die zich in het lichaam afspelen.

In onderstaand tabel worden de meest voorkomende oorzaken op een rijtje gezet.

Traumatisch Niet-traumatisch
 • Zonder schedelletsel:
  –  (verkeers-)ongeval
  –  val
  –  zwaar voorwerp tegen het hoofd
  –  klap tegen het hoofd
  –  shaken baby syndroom
 • Met schedelletsel:
  –  binnendringen van botgedeelte, als gevolg van schedelbreuk
  –  binnendringen van een voorwerp, zoals kogel, steekwapen, ijzeren voorwerp
 • Beroerte/cerebro-vasculair accident (CVA):
  –  herseninfarct (afsluiting bloedvat)
  –  hersenbloeding
 • Infectie (encefalitis/meningitis)
 • Gezwel/tumor
 • Vergiftiging/intoxicatie (drugs, alcohol)
 • Zuurstofgebrek (hypoxie/anoxie), ten gevolge van:
  –  hartstilstand
  –  bijna-verdrinking
  –  afsluiting luchtpijp
  –  rookvergiftiging
 • Epilepsie
 • Waterhoofd/hydrocephalus
 • Stofwisselingsaandoeningen
 • Degeneratieve ziekten:
  –  Multiple Sclerose (MS)
  –  Parkinson
  –  Alzheimer
  –  Huntington