Signaleringslijst professionals

Signaleringsinstument volwassenen
CVA instrument
Huisartsentool Denk aan hersenletsel – Boogh
Traumatisch hersenletsel Diagnostiek en verwijzing Informatie voor huisartsen – Hersenstichting
7 signalen voor NAH- Kennisplein

Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel
Bent u betrokken bij de zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel en wilt u bijdragen aan betere zorg? Maak dan gebruik van onderstaande toolkit en ga aan de slag met de implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Op de website van de Hersenstichting kunt u meer lezen over dit onderwerp.
Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel Volwassenen
Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel kinderen & jongeren

Hier kunt u een reportage bekijken over de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.
Hier kunt u de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel infomercial bekijken.

Zorgstandaard hersenletsel
Zorgstandaard CVA/TIA
Naar meer bewustzijn. Passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnstoornissen

Richtlijn voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Er is een richtlijn voor de begeleiding en behandeling van een gezin met een ouder met Niet-Aangeboren Hersenletsel. De richtlijn is bedoeld voor managers, gedragsdeskundigen en begeleiders van zorgorganisaties.
Met de richtlijn heeft u handvatten voor professionele en NAH-specifieke gezinsbegeleiding, die recht doet aan de ondersteuningsbehoefte van gezinnen met een ouder met NAH.
Managers van organisaties krijgen advies en inzicht hoe zij de gezinsbehandeling en -begeleiding kunnen inrichten en hun medewerkers hierbij kunnen ondersteunen. Gedragsdeskundigen en begeleiders vinden in de richtlijn belangrijke aanwijzingen die hen helpen richting te geven aan de begeleiding en behandeling.
Lees hier de richtlijn.

 

 

Huisartsentool Denk aan Hersenletsel – Boogh