Hersenletselteam Utrecht

Het Hersenletselteam Utrecht wil de zorgverlening voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel verbeteren door:
• advies en voorlichting te geven aan mensen met hersenletsel, familieleden of andere
betrokkenen
• advies en voorlichting te geven aan organisaties, behandelaars en begeleiders
• actief te zoeken naar passende oplossingen voor diagnostiek, behandeling, wonen, werken en
vrijetijdsbesteding
• registratie van hiaten in de zorgverlening en het zoeken naar oplossingen hiervoor
• bevordering van samenwerking tussen betrokken organisaties in de regio

Het Hersenletselteam Utrecht bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines:
• arbeidsdeskundige
• cliëntvertegenwoordigers
• intake coördinator
• maatschappelijk werker
• (gedrags-) neuroloog
• orthopedagoog
• (neuro-)psycholoog
• revalidatiearts

Coördinator
Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, naasten en hulpverleners kunnen met vragen terecht bij de coördinator van het Hersenletselteam Utrecht. De coördinator verzamelt en registreert de binnengekomen vragen. Complexe vragen rond hersenletsel worden voorgelegd aan het Hersenletselteam. De ervaring leert dat veel (de meeste) complexe vragen door het Hersenletselteam kunnen worden beantwoord. Dit team neemt overigens niet zelf mensen in behandeling, maar adviseert aan en verwijst naar reguliere zorg- en dienstverlening.

Vergadering
Het Hersenletselteam Utrecht komt ongeveer vijf maal per jaar bij elkaar. Daarnaast worden er tweemaal per jaar platformbijeenkomsten georganiseerd in Amersfoort en Utrecht. Doel van de platformbijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ontwikkelingen op het gebied van informatie en ontwikkeling op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel en dienen tevens als netwerkbijeenkomsten.