Literatuurlijst folders

Literatuurlijst folders:
Via de volgende sites kunt u folders en literatuur bestellen of downloaden:
Hersenstichting- webwinkel
Hieronder vindt u een aantal folders die aan te raden zijn:
Aan het werk met hersenletsel – Hersenstichting Nederland
Een werknemer met hersenletsel – Axon leertrajecten
Flyers
NAH-Prikkels – voor goede NAH-zorg
Folders voor kinderen:
Hanzehogeschool in Groningen heeft samen met de Nederlandse CVA vereniging
twee folders uitgegeven die kinderen voorlichting geven over een beroerte. Over (groot)ouders met een beroerte.
Een folder is voor kinderen op het niveau van 4 tot en met 6 jaar, de tweede folder voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar.
Tom, wat is er met mijn mama – CVA vereniging
Plotseling werd papa ziek – CVA vereniging