Literatuurlijst praktische informatie

In de Literatuurlijst praktische informatie vindt u praktische informatie over niet aangeboren hersenletsel
Dwang in denken en doen bij NAH
Is verzameldwang een psychiatrisch probleem, dan is het een uiting van angst die eerst tot dwangdenken voert en daarna tot dwanghandelingen. De handeling, het verzamelen, vermindert de angst. Dat is belangrijk om te weten. De dwanghandeling ondermijnt het leven als die doorschiet. Tegelijk is de dwanghandeling tot op zekere hoogte nuttig, namelijk om angst te verminderen. Er zijn allerlei soorten dwang. Bekend zijn het dwangmatig handen wassen, voortdurend controleren of de deur wel op slot is en dwangmatig tellen. Meer hierover leest u in het stuk Dwang in denken en doen door NAH, door Hans van Dam.