Ondersteuning nodig? Wij adviseren!

Home

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 130.000 mensen hersenletsel. In de provincie Utrecht zijn veel instanties die behandeling of zorg bieden aan mensen met hersenletsel. De website is bedoeld als platform waar professionals op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkeling op het gebied van hersenletsel en kunnen zien welke zorg waar geboden wordt.

Deze website biedt U informatie over:

  • Hersenletsel
  • Het Hersenletselteam Utrecht
  • Personen en instanties die ondersteuning bieden in de provincie Utrecht

SYMPOSIUM do 16 januari 2020

INZET ERVARINGSDESKUNDIGHEID NAH -WERK IN UITVOERING

Het Hersenletselnetwerk Utrecht houdt op donderdag 16 januari 2020 in Amersfoort haar jaarlijkse symposium. Dit jaar is het symposium voor zorgprofessionals, beleidsmedewerkers, vrijwilligerscoördinatoren, HR-medewerkers, bestuurders, WMO ambtenaren en anderen die belangstelling hebben in het thema van dit jaar: inzet van ervaringdeskundigen met NAH in zorg en welzijn.
De informatie leest u in de uitnodiging.