Arbeid

Hier vindt u informatie op het gebied van Arbeid.

Werk- en leerplekken voor mensen met NAH uit Utrecht eo
Stichting Boogh en Coffeemania zijn sinds de zomer van 2017 samen gestart met de brasserie Coffeemania By Boogh. Hier is het mogelijk voor mensen met hersenletsel, maar ook met een lichamelijke beperking en/of ASS, om aan de slag te gaan in een veilige en passende werkomgeving. Het doelgericht stappen zetten, participeren naar vermogen, dat is wat wij bieden, onder professionele begeleiding. Dit initiatief is ontstaan omdat we merkte dat voor mensen met hersenletsel eigenlijk geen werkervaringsplekken zijn waar je kan ontdekken wat er nog mogelijk is na hetgeen je overkomen is. Heb je interesse of vragen dan kan je contact opnemen met Ilse Claessen M 06-10 43 99 34 i.claessen@boogh.nl.
Voor meer informatie kijk hier.

Wat als je arbeidsongeschikt raakt door Parkinson?
Gerard (43) is elf jaar geleden gediagnosticeerd met Parkinson. Zijn functie als technisch netwerkbeheerder kon hij niet meer uitvoeren, maar dat weerhield hem er niet van om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Het artikel leest u hier.

Arbeidspotentieel bij mensen met NAH onvoldoende benut
Jaarlijks zijn er naar schatting 30.000 mensen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oplopen en na enige tijd weer de arbeidsmarkt op willen maar niet altijd kunnen. Een deel slaagt erin om met begeleiding te re-integreren, maar loopt in het traject tegen verschillende obstakels aan. Enerzijds vanwege de gevolgen die NAH met zich meebrengt. Anderzijds doordat er weinig rekening wordt gehouden met deze groep door een gebrek aan kennis bij buitenstaanders. Voor het overige deel geldt dat zij niet altijd even goed in beeld zijn bij de instanties, die hen weer aan het werk zouden zien of proberen te helpen, hierdoor lijkt een terugkeer naar de arbeidsmarkt een brug te ver.
Meer informatie leest u hier.

Mensen met hersenletsel vaak verkeerd beoordeeld tijdens re-integratie
Werknemers met hersenletsel worden bij hun terugkeer naar werk vaak verkeerd beoordeeld, bijvoorbeeld door de arts bij het UWV. Ze worden overschat omdat er aan de buitenkant niets te zien is, blijkt uit gegevens van de Hersenstichting. Dit leidt tot onbegrip voor de situatie van de patiënt. Speciaal voor werknemers met hersenletsel, hun werkgevers en professionals zoals bedrijfsartsen heeft de Hersenstichting de website Werken met Hersenletsel ontwikkeld: een platform met informatie voor werknemers en werkgevers voor een optimale re-integratie.

Proefschrift J.M. van Velzen – Terugkeer naar werk na Niet-Aangeboren Hersenletsel
Niet-progressief niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn: er is een verschil merkbaar tussen het leven voor en het leven na het hersenlet-sel. Dit is te vergelijken met de verandering die optreedt bij een vlinder: in een eerdere fase van het leven is een vlinder een rups maar op een bepaald moment verpopt de rups zich en verschijnt daarna als vlinder. Hoewel het in wezen hetzelfde dier is, is er duidelijk een verandering opgetreden. Een groot verschil is echter dat de verandering van de vlinder tot het normale leven behoort terwijl hersenletsel plotseling optreedt en ongewenst is. Bovendien zijn de veranderingen die optre-den wanneer iemand NAH oploopt, en de kwetsbaarheid die daar het gevolg van kan zijn, lang niet altijd vanaf de buiten-kant zichtbaar.
Meer informatie leest u hier.

Arbeid/re-integratie NAH
Axon leertraject
Boogh Arbeidsre-integratie
De Kompasgroep
Effectyf
Emma at Work
InteraktContour
Maak er werk van
Mind at Work
NAH Re-integratie
Werken met Hersenletsel

Nieuwe richtlijn NAH voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Er is een nieuwe richtlijn NAH voor bedrijfs- en vezekeringsartsen. U kunt ze hier nalezen.
Richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel en arbeidsparticipatie voor bedrijfs- en vezekeringsartsen –  achtergrond
Richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel en arbeidsparticipatie voor bedrijfs- en vezekeringsartsen – korte versie
Richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel en arbeidsparticipatie – Samenvattingskaart

Boogh Arbeid
Informatie Boogh en Boogh Arbeid
Boogh folder – Arbeidrevalidatie voor mensen met hersenletsel
Boogh Portfolio – Boogh Arbeids re-integratie

Hersenstichting Nederland
Werken met hersenletsel

Mindfulness
Kennisplein – Mindfulness voor NAH
ArbeidsBrein – Mindfulness voor hersenletsel

Kaartje Werken met hersenletsel – Hersenstichting
Voor mensen met hersenletsel is het vaak moeilijk om terug te keren op de werkplek. Men is niet altijd meer in staat om het werk dat ze voorheen deden te hervatten. Bovendien zijn beperkingen niet altijd direct zichtbaar, zoals een afgenomen werktempo of een beperkt overzicht. Overschatting en het overvragen van de werknemer ligt daardoor op de loer. Dit kaartje geeft waardevolle en praktische tips voor werknemers, werkgevers en overige professionals. Het kaartje is te bestellen bij de Hersenstichting.

Werk app voor nah-patiënten:
In het filmpje wordt uitleg gegeven over de Werk App voor mensen met hersenletsel 

Allerlei

Blog: Werkervaring met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

NAH van patiënt naar werknemer – A. Bruinsma

Richtlijnen arbeidsparticipatie