Arbeid

Hier vindt u informatie op het gebied van Arbeid.

Vrijwilligerswerk bij een IVA-uitkering
Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een IVA-uitkering krijg.
Lees alles hierover op de website van het UWV.

Korte PowerPoint presentatie over de Wet Poortwachter – Boogh
Wat houdt de wet Poortwachter in. Lees dit in de korte PowerPoint presentatie.

Bijeenkomst “Financiën bij arbeidsongeschiktheid” bij U-Centraal
31 juli 2019
Heeft u te maken met arbeidsongeschiktheid (of bent u langdurig ziek)? Dan moeten er veel dingen worden geregeld. Ook financieel, en vaak in een emotionele periode in uw leven. Als u hierbij behoefte heeft aan een steuntje in de rug, met name op financieel gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst ‘Financiën na arbeidsongeschiktheid’ volgen bij U Centraal.
Meer informatie leest u hier.

Arbeidsparticipatie voor (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel
14 juli 2019
NAHVraagwijzer – regio Zuid-Holland
Iedereen telt en doet mee!
De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en de DeWolfPact en de Buzinezzclub gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zich weer onderdeel van de maatschappij voelen door passend werk voor hen te vinden.
Meer informatie leest u hier.

Tegemoetkoming voor Wajongers die willen werken of leren
Wajongers worden straks niet langer gekort als ze gaan studeren. Ook gaan ze erop vooruit als ze gaan werken of meer gaan werken.
Met deze en andere prikkels wil staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ontvangers van een Wajong-uitkering meer duidelijkheid en zekerheid geven. Het gaat om mensen waarbij voor hun achttiende verjaardag een ziekte of arbeidsbeperking is geconstateerd.
Meer informatie leest u hier.

Coffeemania By Boogh
Ook in deze tijd van de Coronapandemie willen we graag in contact blijven met jullie, als verwijzer en/of betrokkenen bij Coffeemania By Boogh. Uiteraard hebben ook wij onze deuren moet sluiten en zitten onze vrijwilligers nu thuis. Ze missen hun dagelijkse routine enorm en we staan in nauw contact met hem om te kijken wat we wel kunnen betekenen voor hen. Om te zorgen dat we ook na deze periode weer fullspeed aan de slag kunnen zijn we achter de schermen druk met het opknappen van onze locatie, zowel binnen als buiten, en hebben we de tijd om nieuwe ideeën uit te voeren. Zo hebben we nu ook de taartenservice in ons assortiment en kun je ook tijdens de Coronacrisis een taart bestellen. Maar ook als je even geen taart nodig hebt, kun je ons steunen middels de aanschaf van een bon. Dit is een initiatief van de horecabond en zo kunnen alle beetjes helpen.
Veel plezier met het bekijken van onze nieuwe flyer en we hopen jullie allemaal na deze zware tijd opnieuw te verwelkomen in onze mooie en vooral bijzondere brasserie.
Coffee mania is éxtra bijzonder, want in deze brasserie begeleidt Stichting Boogh mensen met Hersenletsel. Zo krijgen zij weer de kans om hun arbeidsmogelijkheden te (her)ontdekken en werken zij aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Mensen voelen zicht hierdoor autonomer en competenter. Een dat is uniek in Nederland!
Meer informatie leest u in de folder voor mensen met NAH en voor verwijzers.
Aan de slag bij Boogh
Medewerkers aan de slag
Officiele opening door burgemeester van Zanen
Re-integreren met Niet-Aangeboren Hersenletsel

Wat als je arbeidsongeschikt raakt door Parkinson?
Gerard (43) is elf jaar geleden gediagnosticeerd met Parkinson. Zijn functie als technisch netwerkbeheerder kon hij niet meer uitvoeren, maar dat weerhield hem er niet van om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Het artikel leest u hier.

Arbeidspotentieel bij mensen met NAH onvoldoende benut
Jaarlijks zijn er naar schatting 30.000 mensen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oplopen en na enige tijd weer de arbeidsmarkt op willen maar niet altijd kunnen. Een deel slaagt erin om met begeleiding te re-integreren, maar loopt in het traject tegen verschillende obstakels aan. Enerzijds vanwege de gevolgen die NAH met zich meebrengt. Anderzijds doordat er weinig rekening wordt gehouden met deze groep door een gebrek aan kennis bij buitenstaanders. Voor het overige deel geldt dat zij niet altijd even goed in beeld zijn bij de instanties, die hen weer aan het werk zouden zien of proberen te helpen, hierdoor lijkt een terugkeer naar de arbeidsmarkt een brug te ver.
Meer informatie leest u hier.

Mensen met hersenletsel vaak verkeerd beoordeeld tijdens re-integratie
Werknemers met hersenletsel worden bij hun terugkeer naar werk vaak verkeerd beoordeeld, bijvoorbeeld door de arts bij het UWV. Ze worden overschat omdat er aan de buitenkant niets te zien is, blijkt uit gegevens van de Hersenstichting. Dit leidt tot onbegrip voor de situatie van de patiënt. Speciaal voor werknemers met hersenletsel, hun werkgevers en professionals zoals bedrijfsartsen heeft de Hersenstichting de website Werken met Hersenletsel ontwikkeld: een platform met informatie voor werknemers en werkgevers voor een optimale re-integratie.

Proefschrift J.M. van Velzen – Terugkeer naar werk na Niet-Aangeboren Hersenletsel
Niet-progressief niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn: er is een verschil merkbaar tussen het leven voor en het leven na het hersenlet-sel. Dit is te vergelijken met de verandering die optreedt bij een vlinder: in een eerdere fase van het leven is een vlinder een rups maar op een bepaald moment verpopt de rups zich en verschijnt daarna als vlinder. Hoewel het in wezen hetzelfde dier is, is er duidelijk een verandering opgetreden. Een groot verschil is echter dat de verandering van de vlinder tot het normale leven behoort terwijl hersenletsel plotseling optreedt en ongewenst is. Bovendien zijn de veranderingen die optre-den wanneer iemand NAH oploopt, en de kwetsbaarheid die daar het gevolg van kan zijn, lang niet altijd vanaf de buiten-kant zichtbaar.
Meer informatie leest u hier.

Arbeid/re-integratie NAH
Axon leertraject
Birdview
Boogh Arbeidsre-integratie
Boogh – Begeleiding naar vrijwilligerswerk
Buzinezzclub
De Kompasgroep
Effectyf
Emma at Work
InteraktContour
Kennisbibliotheek Chronisch werkt
Maak er werk van
Merem Arbeidsrevalidatie
Mind at Work
NAH Re-integratie
NAH Werktraject
Rea College Nederland
Samenveerkrachting
UWV Perspectief – Beschut werken
Werken met Hersenletsel
Wij doen – werk na hersenletsel

Nieuwe richtlijn NAH voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Er is een nieuwe richtlijn NAH voor bedrijfs- en vezekeringsartsen. U kunt ze hier nalezen.
Richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel en arbeidsparticipatie voor bedrijfs- en vezekeringsartsen –  achtergrond
Richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel en arbeidsparticipatie voor bedrijfs- en vezekeringsartsen – korte versie
Richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel en arbeidsparticipatie – Samenvattingskaart

Boogh Arbeid
Informatie Boogh en Boogh Arbeid
Boogh folder – Arbeidrevalidatie voor mensen met hersenletsel
Boogh Portfolio – Boogh Arbeids re-integratie

CoffeeMania by Boogh
Filmpje van CoffeeMania voor UWV Perspectief

Hersenstichting Nederland
Werken met hersenletsel

Mindfulness
Kennisplein – Mindfulness voor NAH
ArbeidsBrein – Mindfulness voor hersenletsel

Kaartje Werken met hersenletsel – Hersenstichting
Voor mensen met hersenletsel is het vaak moeilijk om terug te keren op de werkplek. Men is niet altijd meer in staat om het werk dat ze voorheen deden te hervatten. Bovendien zijn beperkingen niet altijd direct zichtbaar, zoals een afgenomen werktempo of een beperkt overzicht. Overschatting en het overvragen van de werknemer ligt daardoor op de loer. Dit kaartje geeft waardevolle en praktische tips voor werknemers, werkgevers en overige professionals. Het kaartje is te bestellen bij de Hersenstichting.

Werk app voor nah-patiënten:
In het filmpje wordt uitleg gegeven over de Werk App voor mensen met hersenletsel 

Allerlei
6 vragen over bijverdienen naast je uitkering
Blog: Werkervaring met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Niet Aangeboren Hersenletsel Van Patiënt naar werknemer – Ageeth Bruinsma
Richtlijnen arbeidsparticipatie